Thursday, February 16, 2006


Fel mae llewpard yn canu;
"Whatever you do,
I’ll be two steps behind you..."
Fi'n dy garu di fy machgen golygus - diolch!